Слободнији и бољи, Либреофис на српском

ITdesk.info приручници за Либреофис

У оквиру пројекта paчунaрске e-eдyкaцијe ca слободним приступом ITdesk.info објављени су приручници за програме Writer и Calc (основни и напредни ниво) као и програме Impress и Base из пакета Либреофис. Приручници прате Либреофис издање 3.6, а у великој мери су применљиви и на сва новија издања. Наредбе и снимци екрана програма су на енглеском језику.

Ови приручници, заједно с осталим материјалом објављеним на страници ITdesk.infoдопринос су реализацији и промоцији људског права на образовање и информације у подручју информационих технологија. Аутори се надају да ће вам они помоћи у савладавању основних рачунарских вештина и с том надом поручују Вам да научите што више и тако постанете активни члан модерног ИТ друштва.

Документи у ПДФ формату су објављени под BY-NC-ND Creative Commons 3.0 Croatia лиценцом.

 

Обрада текста – LibreOffice 3.6 Writer

 1. Основне радње с апликацијом за обраду текста
 2. Обликовање садржаја текстуалног документа
 3. Рад с табелама
 4. Рад с објектима
 5. Циркуларна писма
 6. Подешавања
 7. Штампање документа

Napredna obrada teksta – LibreOffice Writer

 1. Oblikovanje
 2. Reference
 3. Poboljšanje produktivnosti
 4. Suradničko uređivanje
 5. Priprema rezultata

Аутор: Мелани Макс, 63 стране, српски језик

 

Аутор: Mariza Maini, 55 страна, хрватски језик

 

Прорачунске табеле – LibreOffice 3.6 Calc

 1. Апликација LibreOffice 3.6 Calc
 2. Ћелије
 3. Рад са радним листовима
 4. Формуле и функције
 5. Обликовање садржаја ћелије
 6. Рад са графиконима
 7. Штампање

Napredne proračunske tablice – LibreOffice Calc

 1. Oblikovanje
 2. Ćelije
 3. Radni list
 4. Funkcije i formule
 5. Grafikoni
 6. Analiza
 7. Vrednovanje i nadzor
 8. Poboljšavanje produktivnosti
 9. Suradničko uređivanje

Аутор: Игор Филиповић, 38 страна, српски језик

 

Аутор: Mariza Maini, 52 стране, хрватски језик

 

Израда презентација – LibreOffice 3.6 Impress

 1. Основне радње са апликацијом за израду презентација
 2. Развој презентације
 3. Садржај презентације
 4. Коришћење графикона
 5. Слике, цртежи, скице
 6. Излазни резултати

Аутор: Мелани Макс, 61 странa, српски језик

 

Базе података - LibreOffice Base

 1. База података - основни појмови
 2. Апликација базе података - LibreOffice 3.6 Base
 3. Табеле
 4. Приказ информација
 5. Објекти
 6. Извештаји

Аутор: Игор Филиповић, 44 стране, српски језик